Wax Guard

WaxGuard bygger på en molekylär förening av naturliga hårda vaxer och speciell polymer-baserade säkerhetssystem. Tack vare sin unika sammansättning, ger det ett homogent skyddande skikt av lackytan.

Detta lager skyddar lackens yta mot surt regn, UV-strålning, salt, luftföroreningar och trafikfilm. På grund av den ”öppna” struktur utformningen, ges lackytan fortfarande möjlighet att andas. WaxGuard erbjuder en oöverträffad vatten-och smuts avvisande skikt som säkerställer att ytan behålls i ett optimalt skick och behåller sin djupa glans glans. Att tvätta bilen kommer att bli kul igen! Både nya och begagnade bilar kan behandlas med WaxGuard. Dess icke-slipande sammansättning garanterar total foglighet och skydd för nya lacker. ANM Andra lackförseglings produkter som innehåller slipmedel kommer att påverka den naturliga djupa glansen och kan orsaka skada som inte går att reparera.

  • WaxGuard skyddar mot alla extrema väderförhållanden
  • WaxGuard hindrar föroreningar från industriella nedfall etc. att fastna på lackytan
  • Waxgaurd hindrar insekter att fastna
  • Waxguard erbjuder synbart större djup glans
  • Waxguard sparar tid när du tvättar bilen efter behandling
  • Waxguard erbjuder en varaktig garanti för glans
  • Waxguard erbjudanden om en membercard erbjuder många fördelar